👉 Loại bỏ cơ sở xung đột - Nhà tâm lý học

Loại bỏ cơ sở xung đột

Việc loại bỏ cơ sở xung đột thường bao gồm:

  • sửa hành vi của họ (xem hành vi Synthon)
  • đề nghị với đối tác để làm như vậy. Ví dụ, một yêu cầu trực tiếp: "Thay đổi ngữ điệu, xin vui lòng" – một giọng mềm mại, ăn xin, nhẹ nhàng. Xem tác động ngay lập tức
  • đề xuất đồng ý về tương lai. "Chúng tôi đã không nói về điều này trước đây, nó cần phải được thảo luận." Điều này có liên quan nếu tình huống có thể được lặp lại. Tìm kiếm một thỏa thuận cho tương lai
Like this post? Please share to your friends:
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: