👉 Tình trạng bất tử cảm xúc - Nhà tâm lý học

Cảm xúc Invulnerability

Tính bất khả xâm phạm cảm xúc là khả năng phản xạ hoặc bỏ lỡ tiêm truyền nhiễm hoặc những vấn đề nhỏ trong cuộc sống, đồng thời giữ được sự sống động và phong phú của cảm xúc. Một người chân thành cởi mở, nhưng những điều nhỏ nhặt khó chịu của anh ta không làm tổn thương anh ta.

Nó nên được phân biệt với sự ngu xuẩn cảm xúc, khi một người không phản ứng tình cảm, bởi vì người đó không hiểu điều gì đang xảy ra hoặc người đó không phát triển cảm xúc tiêu cực.

Tính bất tử cảm xúc là một phần không thể thiếu của sự ổn định tâm linh.

Nơi phát triển nó

Trung tâm đào tạo Sinton, đào tạo "Quản lý cảm xúc". Chuẩn bị – trước khi "Thế giới của cảm xúc" nó là cần thiết để vượt qua Mastery của truyền thông.

Like this post? Please share to your friends:
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: